Полезни ресурси

pdf Как да разберете какви са Вашите права и да ги отстоявате ? Téléchargement (594.4 ko)
pdf Какви са правата ви, ако сте сезонни работници ? Téléchargement (843 ko)- Комуникационен комплект за предотвратяване на трудови злополуки

Изтеглете цялата превантивна кампания
Изтеглете комуникационния комплект, за да предотвратите злополуки, свързани с работа на височина
Изтеглете комуникационния комплект за предотвратяване на трудови злополуки, свързани с химически рискове
Изтеглете комуникационния комплект, за да предотвратите злополуки, свързани с ръчно боравене
Изтеглете комуникационния комплект за предотвратяване на трудови злополуки, свързани с неправилна употреба на работното оборудване