Полезни ресурси

pdf Как да разберете какви са Вашите права и да ги отстоявате ? Téléchargement du pdf (594.4 ko)
pdf Какви са правата ви, ако сте сезонни работници ? Téléchargement du pdf (843 ko)
pdf Legal guide to workers mobility in Europe Téléchargement du pdf (885.6 ko)- Комуникационен комплект за предотвратяване на трудови злополуки

Изтеглете цялата превантивна кампания
Изтеглете комуникационния комплект, за да предотвратите злополуки, свързани с работа на височина
Изтеглете комуникационния комплект за предотвратяване на трудови злополуки, свързани с химически рискове
Изтеглете комуникационния комплект, за да предотвратите злополуки, свързани с ръчно боравене
Изтеглете комуникационния комплект за предотвратяване на трудови злополуки, свързани с неправилна употреба на работното оборудване