Полезни ресурси

pdf Как да разберете какви са Вашите права и да ги отстоявате ? Téléchargement du pdf (594.4 ko)
pdf Какви са правата ви, ако сте сезонни работници ? Téléchargement du pdf (843 ko)
pdf Legal guide to workers mobility in Europe Téléchargement du pdf (885.6 ko) Комуникационен комплект за предотвратяване на трудови злополуки

Изтеглете цялата превантивна кампания
Изтеглете комуникационния комплект, за да предотвратите злополуки, свързани с работа на височина
Изтеглете комуникационния комплект за предотвратяване на трудови злополуки, свързани с химически рискове
Изтеглете комуникационния комплект, за да предотвратите злополуки, свързани с ръчно боравене
Изтеглете комуникационния комплект за предотвратяване на трудови злополуки, свързани с неправилна употреба на работното оборудване