Колективни трудови договори, приложими за командированите служители. Фокус върху правата, гарантирани от колективните трудови договори в "основните сектори".

В това издание Ви информираме за Вашите възможности, на работодател или на командирован служител, за да се запознаете с френските разширени колективни трудови договори, които трябва да приложите или от които ще се възползвате по време на престоя си в страната. Освен това предлагаме помощ, за да се запознаете с правата и задълженията, произтичащи от колективните договори с общо приложение, които са приложими в определени сектори и професионални браншове, за които е известно, че всяка година посрещат голям брой командировани служители.

По смисъла на френското право колективният трудов договор е текст, произтичащ от колективното договаряне между представители на синдикати и организациите на работодателите, който определя :

  условията за наемане, заетост, професионално обучение и работа, както и социални гаранции, наречени Колективен трудов договор, тъй като разглежда всички тези въпроси,
  свързан с една от предходните теми, под името колективно споразумение

Текстовете, които са приложими за командировани служители, са само така наречените разширени браншови споразумения и договори, тогава когато с постановление на Министерството на труда те се прилагат за всички фирми в съответния бранш.

Определяне на приложимия колективен трудов договор :

Приложимият колективен договор се определя според дейността, извършвана от командирования служител по време на работата му във Франция. По този начин въз основа на извършената работа от служителя, командирован на неговия работен обект във Франция, референтното споразумение е това, което е приложимо за френските служители, наети от фирма, чиято основна дейност е идентична на тази, извършвана от командирования във Франция служител.

След като договорът бъде определен, разпоредбите му се прилагат при две условия :
  Трябва да бъде издадено разпореждане за разширяване на обхвата, за да се счита за общо приложим и следователно приложим по отношение на командирования служител
  Разпоредбите трябва да се отнасят до един от единадесетте въпроса, изброени в член L. 1262-4 от Кодекса на труда ("твърдо ядро") за служители, командировани за по-малко от тринадесет месеца.

Специален случай на временния работник :
при прилагане на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно временната работа, временно наетият работник, командирован във фирма-потребител, ще бъде предмет на същите договори и споразумения, дори и те да не са удължени, като приложимите в същата фирма-потребител по отношение на работно време, извънреден труд, време за почивка, периоди за почивка, нощен труд, отпуски, официални празници и възнаграждения.

Консултация с приложимия колективен трудов договор

1. Първо може да посетите уебсайта с база данни за колективни трудови договори на следния линк. Когато влезете в сайта, въведете в търсачката горе в ляво ключовата дума, съответстваща на дейността на служителя, командирован във Франция (например : земеделие).

2. При много на брой резултати от базата данни и при съмнение, може да поискате потвърждение относно договора или споразумението, приложими във Вашата ситуация, като се свържете с представители на една или повече синдикални организации в професионалните браншове във Франция, : https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale

3. И накрая, може да получите достъп до пълния текст на колективния трудов договор или споразумението, приложими за Вашата компания и ситуация, като потърсите с ключови думи в уебсайта "légifrance"

Права и задължения, приложими в основните сектори, в които се наблюдава командироване на работници във Франция.

По-долу може да намерите обобщен списък, който разглежда всички права на служителите и задължения на работодателите в основните сектори, в които се наблюдава командироване на работници във Франция.

Гражданско и инженерно строителство :