Oddelegowanie pracowników

Informacja skrócona : oddelegowanie pracowników

• Twoja firma ma siedzibę poza Francją i chce wysłać swoich pracowników do Francji w celu wykonania tam pewnych (...)

Obowiązki pracodawcy pracowników oddelegowanych

Aby oddelegować pracowników do Francji, firma musi dopełnić różnych formalności : 1 - Deklaracja przed (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Obowiązki zleceniodawców i wykonawców we Francji w przypadku oddelegowania (...)

Zleceniodawcy i wykonawcy korzystający z usług przedsiębiorstw mających siedzibę poza Francją i oddelegowujących (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Prawa pracowników oddelegowanych

We Francji pracownicy oddelegowani tymczasowo na terytorium tego kraju są objęci podstawowymi przepisami prawa (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Odwołanie pracowników oddelegowanych w celu obrony ich praw oraz informowanie (...)

Odwołanie pracowników oddelegowanych w celu obrony ich praw
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Glosariusz

Glosariusz słów i instytucji