Detașarea salariaților

Contractele colective de muncă aplicabile angajaților detașați. Se (...)

În această rubrică, vă informăm cu privire la posibilitățile dumneavoastră, angajatori sau angajați detașați, de a (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Resurse aditionale

Set de comunicare pentru prevenirea accidentelor de muncă Descărcați întreaga campanie de prevenire (...)

GLOSAR

Activitate obișnuită, stabilă și continuă : Această noțiune permite caracterizarea unei situații de fraudă în (...)

Drepturile salariaților detașați

În Franța, salariații detașați temporar pe teritoriul național beneficiază de dispozițiile „nucleului dur” al (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Obligațiile antreprenorilor principali și ale părților contractante în Franța (...)

Antreprenorii principali și părțile contractante care recurg la serviciile întreprinderilor neînființate în (...)

Obligațiile angajatorului salariaților detașați

Obligațiile proprii antreprenorilor principali și părților contractante sunt prezentate aici. Declarația (...)
Détachement des salariés Fiches pratiques du droit du travail ...

Acțiunile salariaților detașați pentru apărarea drepturilor lor și informarea (...)

Acțiunile salariaților detașați pentru apărarea drepturilor lorAcțiune la Inspectoratul Muncii Cu excepția (...)

Pe scurt : detașarea salariaților

• Sunteți o întreprindere neînființată în Franța și doriți să trimiteți unul sau mai mulți salariați pentru a presta (...)