Contractele colective de muncă aplicabile angajaților detașați. Se concentrează pe drepturile garantate prin contractele colective de muncă în "sectoarele mari".

În această rubrică, vă informăm cu privire la posibilitățile dumneavoastră, angajatori sau angajați detașați, de a cunoaște convențiile colective franceze extinse pe care trebuie să le aplicați sau de care veți beneficia atunci când vă aflați pe teritoriul național. De asemenea, vă oferim asistență în vederea cunoașterii drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele colective de muncă cu aplicare generală, aplicabile anumitor sectoare și ramuri profesionale despre care se știe că primesc un număr semnificativ de salariați detașați în fiecare an.

Un contract colectiv de muncă în sensul dreptului francez este un text derivat din negocierea colectivă între organizațiile sindicale și patronale reprezentative care stabilește :

  condițiile de angajare, de ocupare a forței de muncă, de formare profesională și de muncă, precum și garanțiile sociale - numit contract colectiv de muncă, deoarece abordează toate aceste tematici
  se axează pe una dintre tematicile anterioare, denumită acord colectiv

Textele aplicabile angajaților detașați sunt numai acordurile și contractele colective numite la nivel de ramură, extinse atunci când, prin hotărâre de extindere a Ministerului Muncii, acestea se aplică tuturor companiilor dintr-o ramură de activitate.

Stabilirea contractului colectiv de muncă aplicabil :

Contractul colectiv de muncă aplicabil se stabilește în funcție de activitatea desfășurată de angajatul detașat în timpul exercitării activității sale în Franța. Astfel, pe baza activității desfășurate de salariatul detașat la locul său de muncă în Franța, contractul colectiv de referință este cel aplicabil salariaților francezi angajați de o companie a cărei activitate principală este identică cu cea realizată de angajatul detașat în Franța.

După stabilirea contractului colectiv, prevederile acestuia se vor aplica cu două condiții :
  Trebuie să se fi dat o hotărâre de extindere pentru ca acesta să fie considerat ca fiind cu aplicare generală și, prin urmare, aplicabil angajatului detașat
  Prevederile trebuie să acopere una dintre cele unsprezece tematici enumerate la articolul L. 1262-4 din Codul muncii ("nucleul dur") pentru angajații detașați mai puțin de treisprezece luni.

Caz special al angajatului interimar :
în temeiul Directivei 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară, pe de altă parte, angajatului detașat care își desfășoară activitatea prin agent de muncă temporară într-o companie utilizatoare i se vor aplica aceleași contracte colective și acorduri, chiar dacă acestea nu au fost extinse, cu cele aplicabile în această companie utilizatoare în ceea ce privește timpul de lucru, orele suplimentare, timpii de pauză, perioadele de repaus, munca de noapte, concediul, zilele nelucrătoare/de sărbătoare și remunerația.

Consultarea contractului colectiv de muncă aplicabil

1. În primul rând, puteți vizita site-ul bazei de date a contractelor colective de muncă accesibil prin intermediul următorului link. Odată ajuns pe site, scrieți în căsuța din stânga sus cuvântul cheie corespunzător activității angajatului detașat în Franța (de exemplu : agricultură).

2. În cazul mai multor răspunsuri din baza de date și în caz de dubiu, puteți solicita confirmarea contractului sau a acordului colectiv aplicabil situației dumneavoastră adresându-vă uneia sau mai multor organizații sindicale reprezentative din ramurile profesionale din Franța : https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale/

3. În sfârșit, puteți accesa textul integral al contractului sau al acordului colectiv aplicabil companiei și situației dumneavoastră prin căutarea după cuvinte cheie pe site-ul Internet "légifrance"

Drepturi și obligații aplicabile în principalele sectoare vizate de detașarea lucrătorilor în Franța

Puteți găsi mai jos o fișă sintetică ce menționează toate drepturile salariaților și obligațiile angajatorilor în ramurile de activitate corespunzătoare principalelor sectoare vizate de detașarea lucrătorilor în Franța.

Lucrări publice :