Acțiunile salariaților detașați pentru apărarea drepturilor lor și informarea angajatorilor

Acțiunile salariaților detașați pentru apărarea drepturilor lor

Acțiune la Inspectoratul Muncii

Cu excepția abuzului, informarea de către un salariat a Inspectoratului Muncii cu privire la fapte referitoare la întreprindere care îi par anormale nu constituie o greșeală. Inspectoratul Muncii poate fi contact, în special, pentru a verifica aplicarea dispozițiilor legale, regulamentare, contractuale în materie de relații de muncă între salariat și întreprindere, a constata infracțiunile privind legislația muncii, a facilita dialogul și reconcilierea între angajator și salariat, în vederea prevenirii sau reglării unui conflict (individual sau colectiv).

Pentru a contacta serviciul competent cel mai apropiat de locul de muncă, (faceți clic aici).

De asemenea, lucrătorii detașați care lucrează cu clienți înființați în Franța pot obține informații care sunt aduse obligatoriu la cunoștința personalului în spațiile care le sunt accesibile de la orice angajator înființat în Franța, cum ar fi :
-  Numele, adresa și nr. de telefon al Inspectoratului Muncii competent ;
-  Numele, adresa și nr. de telefon al medicului specialist în medicina muncii și al serviciului de salvare și urgențe (pompieri, SAMU, etc.) ;
-  Coordonatele serviciului de telefonie pentru solicitarea de informații și sfaturi cu privire la discriminare și la condițiile de sesizare a apărătorului drepturilor.

Exercitarea propriilor drepturi în fața instanțelor de judecată profesională

Salariații detașați pot depune contestații cu privire la contractul de muncă la instanțele de judecată profesională în jurisdicția în care se face sau s-a făcut prestația. Dacă prestația se face sau s-a făcut în locuri situate în jurisdicția mai multor instanțe de judecată profesională, aceste contestații pot fi depuse în oricare dintre aceste jurisdicții.

- Pentru informații suplimentare cu privire la procedura pentru instanțele de judecată profesională, faceți clic aici.
- Pentru a afla adresele și jurisdicțiile instanțelor de judecată profesională, faceți clic aici.

Asistență din partea organelor sindicale ale salariaților

De asemenea, organizațiile sindicale care reprezintă lucrătorii au capacitatea de a acționa în justiție în numele unui salariat în materie de detașare, fără ca acesta să fie obligat să adere, cu condiția ca acesta să nu declare că s-a opus acestui lucru.

Pentru a afla organizațiile sindicale reprezentative la nivel de ramură, faceți clic aici.

Punctele de acces la drepturi (PAD)

Punctele de acces au dreptul să propună gratuit informații și consultații juridice, asistență și îndrumare pentru acțiunile administrative și juridice, precum și acces la mediere și reconciliere. Sunt deschise tuturor.

Pentru a beneficia de o consultație gratuită, este necesar să faceți o programare prezentându-vă la fața locului, prin e-mail sau telefon.

Pentru a afla punctul de acces la drepturi cel mai apropiat de dvs., accesați cartea de telefon făcând clic aici.

Informarea angajatorilor

Contactarea DIRECCTE (Direcții regionale ale întreprinderilor, concurenței, consumului, muncii și angajării)

La fel ca salariatul, angajatorul poate contacta serviciul competent cel mai apropiat de locul său de muncă. Pentru a-l identifica, faceți clic aici

Solicitarea informațiilor din partea unei organizații profesionale a angajatorilor sau a unei camere profesionale

Întreprinderile care detașează salariați în Franța pot obține informații despre condițiile exercitării activității lor în Franța de la organizațiile profesionale ale angajatorilor reprezentativi ai ramurilor de activitate în care intervin. Pentru a cunoaște organizațiile reprezentative, faceți clic aici.

Întreprinderile pot contacta, de asemenea, camerele și ordinele profesionale :
- camere de comerț și industrie,
- camere de meșteșuguri și meserii (info@apcma.fr),
- camere de agricultură sau
- camera de profesiuni liberale.